CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OBȚINEREA ACORDULUI DE PRETRANSFER/TRANSFER/TITULARIZARE ÎN COLEGIUL NAȚIONAL CATOLIC ”SF. IOSIF” BACĂU

În conformitate cu art. 245 din Legea Educației Naționale si art. 28 din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic, Consiliul de Administrație poate stabili criterii de ocupare a posturilor/catedrelor/orelor vacante/rezervate, pentru fiecare etapă din calendarul mobilității.

Consiliul de Administrație al Colegiului Național Catolic ”Sf. Iosif” – Bacău, în ședința din 29.03.2013, stabilește următoarele criterii pentru candidații care solicită obținerea acordului de pretransfer/transfer și titularizare:

Ø să dețină acordul din partea cultului romano-catolic care se poate obține de la Episcopia Romano – Catolică Iași în urma raportului înaintat de conducerea Colegiului;

Ø să desfășoare cel puțin un an de activitate în cadrul Colegiului Catolic înainte de a solicita titularizarea;

Ø în conformitate cu art. 245, alin. 5, din Legea Educației Naționale și art. 28, alin. 2, din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic, să aibă cel puțin 5 ani vechime la catedră;

Ø să dețină diploma de definitivat în învățământ, obținută cu nota minimă 850;

Ø să fi obținut media generală minimum 900 la examenul de licență;

Ø să fi obținut minimum 750 la concursul de titularizare la care a participat;

Ø să prezinte un certificat medical în care să se specifice că este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru a lucra în învățământ;

Ø să aibă o conduită morală și familială corespunzătoare statutului Colegiului care este un liceu vocațional ce promovează valorile și morala creștină;

Ø punctajul la dosarul de pretransfer/transfer să fie de minimum 70 puncte;

Ø să nu aibă antecedente penale;

Leave a Comment