METODOLOGIA DE ACORDARE A AVIZULUI CULTULUI LA COLEGIUL NAȚIONAL CATOLIC ”SF. IOSIF” BACĂU

METODOLOGIA DE ACORDARE A AVIZULUI CULTULUI LA COLEGIUL NAȚIONAL CATOLIC ”SF. IOSIF” BACĂU

Colegiul Național Catolic ”Sf. Iosif” – Bacău, deși urmărește realizarea obiectivelor culturale și educaționale specifice oricărei școli, este o instituție de învățământ catolică ce aparține Episcopiei Romano – Catolice Iași și se caracterizează prin obiective educaționale proprii ce urmăresc asimilarea sistematică și critică a culturii în lumina credinței. De asemenea, prin clasele de seminar, se oferă tinerilor care au făcut această opțiune, posibilitatea unui discernământ vocațional și o formare spirituală și umană adecvată.

Prin urmare, profesorii și cei care doresc să facă parte din corpul profesoral al Colegiului Național Catolic ”Sf. Iosif”, prin felul lor de a fi, prin pregătirea profesională, prin trăirea morală și viața de credință trebuie să fie respectabili și credibili pentru elevi și colegi și să-și îndeplinească misiunea lor potrivit finalităților și programelor în vigoare.

Pentru atingerea acestor obiective, la Colegiul Național Catolic ”Sf. Iosif” Bacău, pot fi titularizați doar profesorii care au primit aviz din partea cultului, în conformitate cu Metodologia privind mișcarea personalului didactic și a Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 5885/10.11.2009: pentru posturile didactice/catedrele vacante/rezervate de la seminariile/liceele teologice şi disciplinele teologice, candidaţii anexează, la cererea de înscriere, avizul special al cultului respectiv, în baza Protocolului semnat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
Ø Solicitarea avizului se face în scris printr-o cerere înregistrată la Secretariatul Colegiului Național Catolic ”Sf. Iosif” și depusă la conducerea instituției unde va avea loc un interviu.

Ø Împreună cu cererea se va completa şi un Curriculum Vitae din care să rezulte formarea, activitatea profesională și apartenenţa religioasă; deși Colegiul Catolic rămâne o școală deschisă, care este împotriva oricărei forme de discrimare, în alegerea cadrelor didactice, se va orienta spre acele persoane care împărtășesc aceleași valori, aceleași criterii morale și aceleași obiective educative și formative.

Ø Este lipsă de prudență a acorda avizul cultului unei persoane necunoscute, despre a cărei pregătire, activitate, convingeri, viață morală, nu se știe nimic! De aceea, practica obișnuită este de a asuma profesorii, într-o primă fază, ca suplinitori sau detașați și a le oferi ulterior posibilitatea titularizării.

Ø Conducerea Colegiului Național Catolic ”Sf. Iosif”, în urma analizei, va înainta un raport Episcopiei Romano – Catolice Iași, care va acorda sau nu avizul.

Ø Nu se admit contestaţii la rezoluţia dată.

Leave a Comment