Scoala altfel 18– 22 decembrie 2017

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE
SĂPTĂMÂNA „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”

 

LUNI 18.12 2017

Nr. crt. Denumirea activităţii Obiective urmărite Tipul activităţii Participanţi

Invitaţi

Responsabili

 

Ora / Interalul Evaluarea activităţii

Produse finale

1. „Bacalaureatul – primul pas determinant în carieră” ·         Să cunoască bine structura și cerințele subiectelor de Bacalaureat;

·         Să rezolve toate cerințele subiectului de bacalaureat;

·         Să se încadreze în timpul de examen;

·         Să ajungă să se autoevalueze corect.

Simulare BAC la:

·         Matematică

·         Limba și literatura română

·         Istorie

·         Științe sociale

·         Geografie

·         Matematică

Elevii claselor

12 A, B și C

Profesorii:

Elena Păncescu Adina Rotaru

Gabriela Verdeș

Mihaela Galan

Ion Cozma

08,00-11,00

 

 

 

 

 

§ Lucrările elevilor

§ Rezultatele evaluării profesorilor

§ Rezultatele autoevaluării

2. „Mozaïque

de la vie adolescentine”

·         Să vorbească în franceză corect, structurat și argumentat despre ei și despre familia lor;

·         Să înregistreze și să salveze secvențele filmate pe twinspace-ul proiectului

 

·         Participare la activități din cadrul proiectului european etwinning+ „Mozaïque de la vie adolescentine” Elevii din echipa de proiect din clasele

11 A și C,

12 B și C +

ceilalți elevi din clasa 11 C

Prof.diriginte

Dana Floareș

Prof. Carmen Avramescu

Ing. sistem Florin Moize

08,00-11,00 §  Produsele postate pe twinspace
3. ”Să ne cunoaștem istoria” ·         Să cunoască istoria României, personalitățile ei marcante și importanța lor pentru evoluția noastră
  • Vizionare film documentar
  • Discuții pe tema filmului
Elevii clasei a XI-a A și B Prof. dirig. Irina Ștefură

Prof. istorie Gabriela Verdeș

8,00-

11,00

§  Impresiile elevilor
4. ”Noțiuni generale privind sistemul bancar„ ·         Să înțeleagă termenii uzuali Prezentare tehnici si operațiuni bancare Elevii claselor

a X-a A B și C

Profesorii

Otilia Lazăr

Enea Petru

Elena Pașcu

Ing. Moize Florin, Ec. Cristina Nasie

8,00-

10,00

§  Fise de lucru
5. ”Trecutul și prezentul prin artă” ·         Să se sensibilizeze la frumos

·         Să prețuiască arta ca un dar pentru îmbogățirea spirituală

Vizitarea Muzeului de Artă din Bacău Elevii claselor

a IX-a A, B și C

a X-a D

Profesorii V. Mărăndoiu

Aneta Paraschiv

Mihaela Galan

Liliana Bulug

08.00-11.00 §  Mărturiile elevilor și profesorilor
6. ”Dezbatem și învățăm” §  Asimilarea unor tehnici de dezbatere

§  Cunoasterea formatului de dezbatere de tip WS și K. Popper

§  Dezvoltarea competențelor de comunicare și argumentare

Prezentarea celor doua tipuri de debate

Exersarea pe grupe a rolurilor asumate.

Desfășurarea unui meci demonstrativ de debate.

Elevii clasei a XI a C și D Prof Mirela Sandu 8,00 – 11,00 §  Fise de lucru

§  Fisele de jurizare

§  Fotografii

 

7. „Invăţăm şi prin film” §  Să-şi deschidă orizontul cultural;

§  Să se identifice cu personajele care pot constitui modele pozitive;

§  Să formuleze un punct de vedere personal şi să lucreze în echipă

Vizionarea unui film educativ-The Great Debaters- discutii

 

Elevii clasei a XI a C și D

 

Prof. Mirela Sandu

 

11,00 -14,00 §  Fotografii

 

8. ”Filmul – ca lecție de viață” ·         Să înțeleagă și să interpreteze corect simbolurile din film

·         Să prezinte tradiții de Crăciun din diferite țări

·         Vizionarea filmului ”Rise of the Guardians

·         Activități de dezvoltare personală realizate în cadrul proiectului derulat în parteneriat cu DGASPC Bacău.

Elevii clasei

a X-a B, C

a XII-a B

Profesorii diriginți:

Elena Pașcu Dana Floareș

Otilia Lazăr

Psiholog

Marian Mareș

11,00-14,00 §  Mărturiile elevilor și profesorilor

§  Fișele de lucru

9. Baremul de notare- constrângere sau libertate ·         Se discută cu elevii noua structură a examenului de bacalaureat 2018, cu accent pe baremul de notare. ·         Rezolvarea de exerciții după modelul dat. Elevii clasei

a XII-a A

Prof. Elena Păncescu 11.00-14.00 §  Lucrările elevilor
10. ”Să ne cunoaștem mai bine, să petrecem timp în bucurie” ·         Să se îmbunătățească gradul de cooperare și nivelul de comunicare între elevi, elevi și profesori
  • Jocuri nonformale de socializare
Elevii clasei a XI-a B Prof. dirig. Irina Ștefură

Elevii clasei

11,00-14,00 §  Gradul de implicare al elevilor

§  Atmosfera de lucru

11. Parles d ici, musique d’ailleurs ·         Să participe la crearea unui logo pentru proiectul Erasmus+

·         Să comunice cu partenerii de proiect

  • Lucru pe grupe
  • Workshop creație
Elevii din echipa de proiect Prof. coord. Echipa proiect Irina Ștefură

Pr. Prof. membru echipa proiect Cătălin Farcaș

10,00-12,00 §  Numărul de participanți

§  Produsele realizate

12. Vizitarea centrului de zi ”Sf. C. Borromeu”- Gioseni ·         Să înțeleagă mai profund nevoile spirituale și materiale ale celor nevoiași

·         Să vină concret în ajutorul celor cărora viața le surâde mai puțin

Participare la activitățile copiilor de clase primare din centrul de zi (rezolvarea temelor pentru a doua zi, jocuri, colinzi) Elevii clasei a XII-a D Profesorii

Cecilia Turc

Octavian Onac

08.00-14,00 §  Mărturii ale elevilor

§  Realizarea unui album de poze

13. ”Planeta noastră – Casa noastră” ·         Să se sensibilizeze la frumosul cosmic

·         Să prețuiască darurile planetei

Vizită la Planetariu Elevii claselor

a IX-a A, B și C

a X-a D

Profesorii

V. Mărăndoiu

Aneta Paraschiv

Mihaela Galan

Liliana Bulug

11.00-14.00 §  Mărturiile elevilor și profesorilor
14. ”Noțiuni generale privind sistemul bancar” ·         Să înțeleagă termenii uzuali Prezentare tehnici si operațiuni bancare Elevii clasei a X-a A Prof. Enea Petru, Ing. Moize Florin, Ec. Cristina Nasie 10.00-14.00 §  Fise de lucru
15. ”Biblioteca – izvor de cunoaștere”

 

 

 

·         Să înțeleagă și să cunoască mai bine importanța cărții scrise;

·         Să cunoască mai bine modul de funcționare al unei biblioteci

Vizită de lucru la Bilioteca Județeană „Costache Sturdza”, Bacău Clasele a IX-a D, a X-a E şi a XI-a E Preoții

Cristian Ignat, Ioan Balan, Cătălin Farcaş, Prof. Gabriela Tomescu

08.00-14.00 §  Fotografii

§  Mărturii ale elevilor

 

MARȚI 19.12 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. „Bacalaureatul – primul pas determinant în carieră” ·         Să cunoască bine structura și cerințele subiectelor de Bacalaureat;

·         Să rezolve toate cerințele subiectului de bacalaureat;

·         Să se încadreze în timpul de examen;

·         Să ajungă să se autoevalueze corect.

Simulare BAC la:

·         Limba și literatura română

·         Istorie

·         Științe sociale

·         Geografie

·         Matematică

Elevii claselor terminale Profesorii:

Adina Rotaru

Mirela Sandu

Mihaela Galan

Elena Păncescu

08,00-11,00

 

11,00-14,00

§  „Bacalaureatul – primul pas determinant în carieră”
17.        Olimpiada de limba franceză ·         Să se încadreze în timpul alocat probei;

·         Să rezolve toate subiectele corect și creativ

Faza pe școală a olimpiadei Elevii

Antăluțe Flavia IX A Bărbuț Valeriu IX A Gabor Larisa IX A

Patrașcu Alois IX A Șarig Vlad IX A

Antal Laura X C

Ema Bărbuț XII B

Profesorii:

Dana Floareș

Cecilia Turc

Aneta Paraschiv

08,00-11,00 § Lucrările elevilor

§ Rezultatele evaluării profesorilor

§ Rezultatele autoevaluării

18.        ”BaniIQ, banipenet” ·         Încurajarea lucrului în echipă pe platforme electronice economice.

·         Dobândirea unui comportament economic responsabil.

Activități pe platforme electronice

Concursuri, teste

Elevii clasei

a XI-a C

Prof. Sandu Mirela 8,00-11,00 §  Rezultatele obținute la concursurile derulate pe platforme de educatie economică
19.        „Mozaïque

de la vie adolescentine”

·         Să posteze pe twinspace-ul proiectului mesaje de Crăciun și de Anul Nou;

·         Să înregistreze și să salveze pe twinspace 2-3 colinde românești și cântecul ”Bonne et heureuse Annee!”

·         Să participe activ la videoconferința cu partenerii

Participare la activități din cadrul proiectului european etwinning+ „Mozaïque de la vie adolescentine” Elevii din echipa de proiect (clasele 11 A și C, 12 B și C) Prof.diriginte

Dana Floareș

Prof. Carmen Avramescu

Ing. sistem Florin Moize

11,00-14,00 §  Produsele postate pe twinspace
20.        ”Filmul – expresie a trăirilor umane” ·         Să emită opinii personale despre diferite sisteme de educație

·         Să-i caracterizeze pe cei doi pedagogi

·         Să se pună în pielea copiilor din anii de după război și să compare generația actuală cu cea de atunci

Vizionarea filmului

”Les Choristes”

Elevii clasei

a IX-a B și C

Prof. diriginți Cecilia Turc

Mihaela Galan

11.00-14.00 §  Fișele de lucru
21. ”Să ne prezentăm in mediul virtual” ·         Să cunoască și să folosească uneltele aplicațiilor WEB Participarea la activități în laboratorul de informatică Elevii claselor

a IX-a A

a X-a A

a XI-a A

Profesori

Enea Petru

Liliana Bulug

Gabriela Verdeș

8.00-14.00 §  Realizare pagini WEB
22. ”Educație, informare, formare” ·         Să rețină noile informații

·         Să exprime un punct de vedere personal/colectiv referitor la vizita respectivă

Vizite la :

Observator

Planetarium

Muzeul de artă

Elevii claselor

a XI-a B, C și D

a X-a B și C

 

 

Prof. diriginți Mirela Sandu

Adina Rotaru

Irina Ștefură

Elena Pașcu

Otilia Lazăr

8,00-14,00 §  Impresiile elevilor
23. Socializare în mediu informal ·         Îmbunătățirea relației de comunicare elevi-diriginte Vizită acasă la diriginte, colinde, Secret Santa Elevii clasei a XI-a B Prof. dirig.

Irina Ștefură

 

11,00-14,00 §  Colinde, impresii, cadouri
24. “Anton Durcovici – martir al Diecezei de Iaşi” ·         Să cunoască mai bine viaţa Fericitului Anton Durcovici Realizarea unei scenete cu viaţa Fericitului Anton Durcovici şi vizionarea altor materiale media complementare Clasele a IX-a D, a X-a E, a XI-a E şi a XII-a D Pr. Cristian Ignat, Pr. Ioan Balan, Pr. Cătălin Farcaş,

Profesori

Gabi Tomescu

Octavian Onac

08.00-10.00 §  Fotografii

§  Mărturii ale elevilor

25. “Cu noi bătrânii nu sunt singuri” ·         Să dezvolte atitudini de deschidere şi de respect față de persoanele în vârstă. – Vizitarea persoanelor în vârstă care sunt incluse în proiectul anual “Cu noi bătrânii nu sunt singuri”

 

Clasele a IX-a D, a X-a E, a XI-a E şi a XII-a D Pr. Cristian Ignat, Pr. Ioan Balan, Pr. Cătălin Farcaş,

Profesori

Gabi Tomescu

Octavian Onac

10.00-14.00 §  Fotografii

§  Mărturii ale elevilor

MIERCURI 20.12 2017 26. „Îngerașul” ·         Să interrelaționeze cu colegii și profesorul diriginte;

·         Să aibă capacitatea de a-și exprima clar și frumos sentimentele

·         Să aibă o abordare pozitivă

Oferirea de cadouri

Sărbătorirea zilelor aniversare a elevilor claselor

Clasele

a IX-a A, B și C

a X-a A, B, C și D

a XI-a A, C și D

a XII-a B și C

Toți profesorii liceului

 

08,00-14,00 §  Poze, filmări

§  Cadourile primite de la ”îngerași”

27. Cum arată piața muncii în realitate ·         Să intre în contact cu un loc de muncă real

·         Să înțeleagă noțiunea de responsabilitate a muncii

Vizită la fabrica de panificație INAN

 

Inspecție de monitorizare a inspectorului de proiecte a ISJ

Elevii clasei a XI-a B Prof. dirig.

Irina Ștefură

 

10,00-14,00

 

8,00-10,00

§  Poze, impresii
28. Cum arată piața muncii în realitate ·         Să intre în contact cu un loc de muncă real

·         Să înțeleagă noțiunea de responsabilitate a muncii

Vizită la fabrica de panificație INAN

 

Inspecție de monitorizare a inspectorului de proiecte a ISJ

Elevii clasei a XI-a B Prof. dirig.

Irina Ștefură

 

10,00-14,00

 

8,00-10,00

§  Poze, impresii
29. Cunoaşterea spiritualităţii carmelitane ·         Să cunoască mai bine Ordinul Carmelitan şi activitatea acestuia în cadrul Diecezei Romano-Catolice de Iaşi Vizită de lucru la Mănăstirea Carmelitană din Luncani, Bacău Clasele a IX-a D, a X-a E, a XI-a E şi a XII-a D Pr. Cristian Ignat, Pr. Ioan Balan, Pr. Cătălin Farcaş,

prof. Gabriela Tomescu

08.00-14.00 §
JOI

20.12 2017

30. ”Viața lui Isus – după Evanghelia după Luca” ·         Să recunoască momentele esențiale ale vieții lui Isus

·         Să redescopere caracterul creştin şi religios al Sărbătorii Naşterii Domnului

Vizionare de film artistic Toți elevii liceului Toți profesorii liceului

 

08,00-10,00 §  Fotografii

§  Mărturii ale elevilor

31. ”Colinde, colinde…” ·         Să cunoască câteva colinde tradiționale

·         Să aducă bucurie celorlalți – colegi, cadre didactice etc.

Periplul claselor liceului, care vor cânta colinde tradiționale și vor ura cadrele didactice Toți elevii liceului Toți profesorii liceului

 

10,00- 14,00 §  Cadourile dăruite/primite

§  Poze

32. „Crăciunul sau Naşterea Domnului” ·         Să redescopere caracterul creştin şi religios al Sărbătorii Naşterii Domnului Realizarea unor activităţi specifice acestei sărbători Clasele a IX-a D, a X-a E, a XI-a E şi a XII-a D Pr. Cristian Ignat, Pr. Ioan Balan, Pr. Cătălin Farcaş,

prof. Gabriela Tomescu

08,00-14,00 §  Fotografii

§  Mărturii ale elevilor

VINERI 20.12 2017 33. ”Să identificăm frumusețile urbei noastre” ·         Să descopere (elevii și profesorii) informații interesante, relevante pentru istoria orașului nostru și pentru cultura noastră. Se va lucra în echipe de 3-5 persoane care având un chestionar se vor deplasa prin Centrul vechi al Bacăului Elevii claselor

a XII-a A și C

Prof. diriginte  Elena Păncescu

 

08,00-14,00 §  Poze, filme
34. „Bucuria de a petrece timp împreună” ·         Intarirea relatiilor si a cooperării intre colegi, încurajarea unor legături afective profunde între colegi prin  momentele frumoase petrecute împreună. Socializare și mișcare (discuții pe teme de interes pentru adolescenți, prânzul împreună în oraș.) Elevii claselor

a XI-a A, B, C și D

a XII-a B și C

 

 

Prof. diriginți

Gabriela Verdeș

Monica Mihai Mirela Sandu

Adina Rotaru

Daniela Floareș

Ion Cozma

8,00-14,00 §  Fotografii
35.        ”În prag de sărbătoare” ·         Să vină în ajutorul comunităților locale pentru pregătirea Crăciunului (împodobirea bisericilor și a brazilor, participarea la celebrările religioase) Activitate în cadrul parohiilor de care aparțin elevii liceului Elevii claselor

a XI-a A, B, C și D

a XII-a B și C

 

Profesorii diriginți în colaborare cu parohiile Sfânta Cruce, Fericitul Ieremia, Sf. Petru și Paul 08,00-14,00 §  Poze, filmări
36.        ”Cunoaşterea de sine şi cunoaşterea celorlalţi” ·         Să interrelaționeze cu colegii și profesorul diriginte;

·         Să aibă o abordare pozitivă

Oferirea de mici cadouri în cadrul activităţii “Îngeraşul”

Activităţi de grup sau de clasă sub coordonarea dirigintelui

Clasele

a IX-a D, a X-a E,

a XI-a E şi a XII-a D

Pr. Cristian Ignat, Pr. Ioan Balan, Pr. Cătălin Farcaş,

prof. Gabriela Tomescu

08.00-14.00 §  Fotografii

§  Mărturii ale elevilor

Leave a Comment