ADMITEREA LA COLEGIUL NATIONAL CATOLIC „SF IOSIF” – BACĂU

ADMITEREA LA COLEGIUL NAŢIONAL CATOLIC „SF IOSIF” – BACĂU
An școlar 2020-2021

Calendarul de admitere la liceu 2020

10 iulie 2020 Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat
Comunicarea rezultatelor și afișarea în școlile gimnaziale a listei cu locurile neocupate la liceele de stat

13 – 16 iulie 2020 Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care elevii au fost repartizați

La admiterea la liceu, în învățământul de stat, pot să participe elevii care termină acum gimnaziul, precum și candidații din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021, prevede ordinul de ministru.

Depunerea dosarelor candidaţilor admişi în urma repartiţiei computerizate se va face în perioada 13-20 iulie 2020, la secretariatul din Calea Moldovei, 233 intre orele 9-14.

 Cei care nu-şi depun dosarul în această perioadă pierd locul repartizat.

            DOSARUL DE ÎNSCRIERE va cuprinde următoarele acte:

·         cerere de înscriere;

·         copie după buletin/carte de identitate şi certificat de naştere;

·         copie după buletin/carte de identitate a părinţilor ( tutorilor);

·         fişa medicală ( adeverinţă medicală şi aviz epidemiologic);

·         foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale);

·         adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;

·         declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat la cunoştinţă de Regulamentul de ordine interioară al liceului şi că sunt de acord să îl respecte – se va completa în momentul înscrierii;

Informaţii suplimentare la telefon: 0234-550468; 0234-550469; 0234-574513. 

Anul acesta, repartizarea la liceu se face în două etape.

O noutate apare și la admiterea la liceele teologice baptiste, catolice, greco-catolice, musulmane, reformate, unitariene, penticostale și adventiste, unde ordinul prevede că elevii candidați “susțin obligatoriu, în cadrul probelor de aptitudini, un interviu sau colocviu, evaluat cu calificativ admis/respins și, opțional, fiecare cult poate organiza și o probă scrisă de verificare a cunoștințelor religioase“. (articolul 3, alineatul 2)

Alineatul 3 stipulează că “în situația în care la profilul teologic din cadrul unităților de învățământ prevăzute la alin. (2) nu se organizează probă scrisă de verificare a cunoștințelor religioase, admiterea candidaților care au obținut calificativul admis la interviu/colocviu se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere“.

Admitere la liceu 2020 – Etapa a II-a

Leave a Comment