Depunerea dosarelor de înscriere pentru clasa a IX-a

Depunerea dosarelor de înscriere  pentru absolventii de clasa a VIII-a care au optat pentru Colegiului Național Catolic „Sf. Iosif” Bacău se face la sediul din Calea Moldovei, nr. 233 (Seminar).

15 – 20 iulie 2022: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate, trebuie să conţină următoarele acte:
• COPIE CERTIFICAT NAȘTERE ELEV
• COPIE ACT DE IDENTITATE ELEV
• COPIE ACTE DE IDENTITATE PĂRINȚI / TUTORI – REPREZENTANȚI LEGALI AI ELEVULUI
• COPIE HOTĂRÂRE DIVORȚ ȘI ÎNCREDINȚARE MINOR (dacă este cazul)
• FOAIE MATRICOLĂ CLASELE I – VIII
• ADEVERINȚĂ CU NOTELE ȘI MEDIA GENERALĂ OBȚINUTE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ
• FIȘĂ MEDICALĂ (CARE TREBUIE SĂ CONȚINĂ ȘI EVIDENȚA VACCINURILOR EFECTUATE)
• CERTIFICAT CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE (C.E.S.) (dacă este cazul)
• CERTIFICAT ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP (dacă este cazul)
Toate actele vor fi puse într-o folie de protecţie în dosar de plastic.
Candidatul trebuie să prezinte codul pe care l-a avut la examenul de Evaluare Națională.

Telefoane pentru relații suplimentare:

0741.911.527 – pr. Tarciziu Grădinaru

0741.330.066 – pr. Tiberiu Iancu

0767.192.303 – pr. Ioan Balan