Presedinte: Pr. dr. Anton Saboanu
Reprezentanti:
prof. Pancescu Elena
prof. Bulug Lili
preot Ignat Cristian
Parinti: Barbut Emil
Elevi: Farcas Roberta cls. a XII-a A
Consiliul Local: Ciocodei Gabriela

Consiliul de administrație se organizează și funcționează conform prevederilor Legii Educației Naționale 1/ 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10.01.2011, consolidată cu modificările și completările ulterioare.a Metodologiei- cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN 4619/ 2014, completată prin OMEN 3160/ 2017 și a ROFUIP aprobat prin OM 5079/ 31.08.2016.