Componenta Consiliului de Administratie

Presedinte: pr. dr. Anton Saboanu

Nr.  Numele şi prenumele membrilor CA
1. Pr. Balan Ioan
2. Prof. Rotaru Adina
3. Prof. Bulug  Liliana
4. Antalute Flavia              – reprezentant elevi
5. Bărbuţ Bernardin           – reprezentant părinţi
6. Fantaza Ciprian             – reprezentant Primărie
7. Botoi Romică                 – reprezentant Consiliu Local
8. Ciocodei Mihaela           – reprezentant Consiliu Local  

Consiliul de administrație se organizează și funcționează conform prevederilor Legii Educației Naționale 1/ 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10.01.2011, consolidată cu modificările și completările ulterioare.a Metodologiei- cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN 4619/ 2014, completată prin OMEN 3160/ 2017 și a ROFUIP aprobat prin OM 5079/ 31.08.2016.