Calendarul de desfășurare a programului național de protecție socială „Bani de liceu” 2022-2023

“Prin adoptarea Hotararii de Guvern 712/2018, incepand cu anul scolar 2018-2019, fiecare beneficiar va primi
lunar, pe toata durata cursurilor, in situatia respectarii tuturor conditiilor legale prevazute, suma de 250
lei/lunar. Pe langa indexarea aceste sume (de la 180 lei/luna), a fost majorata si valoarea plafonului maxim de
acordare a bursei de la 150 lei la 500 lei/membru de familie, data fiind necesitatea de a corela plafonul de
acordare a sprijinului cu situatia economica actuala”, potrivit Ministerul Educatiei.
Prin urmare, pentru a fi eligibili, elevii trebuie sa provina din familii in care venitul mediu lunar este mai mic de
500 de lei per membru.
În anul școlar 2022 – 2023, Ministerul Educației va continua derularea Programului național de
protecție socială ” Bani de liceu’), conform legislațlel în vigoare.

Calendarul de desfășurare a programului național de protecție socială „Bani de liceu”este următorul:

Calendar bani de liceu 2022-2023

  • 15 – 25 septembrie- depunerea cererilor pentru Programul national de protectie
  • sociala “Bani de liceu”;
  • 26 septembrie- 15 octombrie- efectuarea anchetelor sociale si evaluarea eligibilitatii
  • cererilor depuse;
  • 25 septembrie -16 octombrie – centralizarea cererilor, prin intermediul portalului
  • dedicat;
  • 17 octombrie- afisarea pe internet a listei beneficiarilor;
  • 18 octombrie – 21 octombrie – depunerea contestatiilor
  • 22 octombrie – 25 octombrie – rezolvarea contestațiilor
Calendar-bani-de-liceu-an-scolar-2022-2023