MISIUNEA

COLEGIUL NAŢIONAL CATOLIC „SF. IOSIF” îşi propune să ofere cadrul educaţional propice împlinirii celor două dimensiuni, umană şi spirituală, în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor şi cadrelor didactice, cultivării valorilor creştine, pregătirii pentru competiţie, performanţă şi excelenţă, conform cerinţelor societăţii moderne.

VIZIUNEA

COLEGIUL NAŢIONAL CATOLIC „SF. IOSIF” din Bacău este o organizaţie şcolară ce cultivă cu grijă statornică facultăţile intelectuale, pune în contact cu patrimoniul cultural moştenit de la generaţiile trecute, promovează simţul valorilor, pregăteşte pentru viaţa profesională, favorizează spiritul de bună înţelegere, dialogul ecumenic şi valorizarea propriei carisme şi vocaţii, creează în comunitatea şcolară o atmosferă însufleţită de spiritul evanghelic al libertăţii şi iubirii, o atmosferă de familie.Prin clasele din cadrul filierei teologice, colegiul pregăteşte viitori preoţi pentru Dieceza de Iaşi şi Bucureşti, fiind pentru cultul romano-catolic, alături de Seminarul din Roman, singurele instituţii de acest gen din România.Colegiul sprijină activitatea de formare plenară a tinerilor, îi ajută să dobândească cunoaşterea despre lume, viaţă şi credinţă, necesare unui om social complet, capabil şi motivat pentru a atinge excelenţa şi a creşte permanent „în duh”.


Cuvant din IubireDe-a lungul anilor de când lucrez în învăţământ, am studiat, am parcurs tot felul de materiale, legi, statute, proiecte de legi cu privire la învăţământ, dar nicăieri nu am găsit cuvântul iubire. Or, fără iubire orice activitate, dar mai ales munca de formare a noilor generaţii devine ineficientă. De aceea îmi permit să cer profesorilor să-şi iubească profesia, misiunea pe care o au; copiii, tinerii sunt un mare dar, o minune a lui Dumnezeu şi a lucra cu acest dar al lui Dumnezeu implică o mare responsabilitate… Cer seminariştilor să-şi iubească propria vocaţie, idealul pe care îl au in viaţă. Cer elevilor să-şi iubească propria viaţă şi să caute să-i dea sens şi profunzime prin studiu şi formare. Şi dacă nu cer prea mult, să ne iubească puţin şi pe noi cei care lucrăm la modelarea şi edificarea lor. În felul acesta, dacă fiecare dintre noi, indiferent de rolul sau activitatea pe care o desfăşoară, pune un pic de suflet, o picătură de iubire, munca pe care o vom depune în acest an şcolar va da roade.

Pr. dr. Anton Saboanu