Anunt inscriere Bacalaureat 2022

ANUNT-INSCRIERE-BAC

ANUNȚ PRIVIND ÎNSCRIERILE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE – IULIE 2022

  1. PENTRU ELEVII ABSOLVENȚI ÎN SERIA CURENTA – COMPLETAREA CERERILOR SI PREZENTAREA LOR LA SECRETARIATUL UNITĂȚII SE VA FACE ÎN DATA DE 23.05.2022
  2. Documente atașate cererii – copie certificat naștere și copie act de identitate
  • PENTRU ELEVII ABSOLVENȚI ÎN SERII ANTERIOARE – COMPLETAREA CERERILOR SI PREZENTAREA LOR LA SECRETARIATUL UNITĂȚII SE VA FACE ÎN DATA DE 24.05.2022
  • Documente atașate cererii – copie certificat naștere și copie act de identitate
  • Foaie matricolă în original
  • 4 fotografii 3 x 4 cm
  • Dovada plății taxelor (dacă este cazul)

CERERILE PENTRU ECHIVALAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE SI DIGITALE SE VOR COMPLETA ÎN ACELEAȘI PERIOADE, ASTFEL:

  • ANEXA 2b la cererea de înscriere la bacalaureat – pentru candidații care au obținut o certificare cu recunoaștere internațională a competențelor lingvistice și care solicită recunoașterea și echivalarea acestora cu proba C – SE DEPUNE ALĂTURI DE COPIE LEGALIZATĂ A CERTIFICATULUI
  • ANEXA 2c la cererea de înscriere la bacalaureat – pentru candidații care au obținut o certificare cu recunoaștere europeană a competențelor digitale și care solicită recunoașterea și echivalarea acestora cu proba D– SE DEPUNE ALĂTURI DE COPIE LEGALIZATĂ A CERTIFICATULUI
  • ANEXA 2d la cererea de înscriere la bacalaureat – pentru candidații care au obținut, ulterior datei de 15 septembrie 2020, unul dintre certificatele ECDL  – SE DEPUNE ALĂTURI DE CERTIFICATUL ECDL (”ECDL profile certificate”) generat în format pdf și tipărit direct de către candidat din Contul său propriu de candidat ECDL existent în plattforma ECDL ROMANIA