Statistica cu personalul vaccinat împotriva COVID-​19

Urmare a notei de la Ministerul Educatiei nr. 429/29.10.2021, nota semnata de catre secretar de stat Sorin Ion, in care se cere publicarea numarului persoanelor vaccinate impotriva Covid-19 cu cel putin o doza, precum si ponderea personalului vaccinat, sta­tis­tica per­son­alu­lui vac­ci­nat împotriva COVID-​19 din Colegiul Naţional Catolic Sf. Iosif Bacău este următoarea:

In unitatea noastra sunt 35 de persoane vaccinate din totalul de 47de angajati, ceea ce reprezinta un PROCENT de 74,47% .