ACTE NECESARE DOSAR ”BANI DE LICEU”

⦁ 1.CERERE TIP
⦁ 2.COPIE CERTIFICAT NASTERE SAU CARTE DE IDENTITATE AL ELEVULUI (la depunerea cererii se prezintă și actele în original).
⦁ 3.COPII ALE CARTII DE IDENTITATE A PĂRINȚILOR/ REPREZENTANȚILOR LEGALI (la depunerea cererii se prezintă și actele în original).
⦁ 4.COPIE CERTIFICAT NASTERE (copii sub 14 ani) SAU CARTE DE IDENTITATE ALE CELORLALȚI MEMBRI AI FAMILIEI (la depunerea cererii se prezintă și actele în original).
⦁ 5. ADEVERINȚE DE ELEVI SAU STUDENŢI PENTRU FRAŢI/SURORI
⦁ 6. Acte doveditoare care să ateste statutul de orfan/urmaş al eroilor revoluţiei/ medical (conform prevederilor legale) (la depunerea cererii se prezintă și actele în original).
⦁ 7. Acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;
⦁ – ADEVERINȚĂ VENIT BRUT LUNAR / MEMBRU FAMILIE REALIZAT ÎN ULTIMILE 3 LUNI ANTERIOARE DEPUNERII DOSARULUI (IUNIE, IULIE, AUGUST )
⦁ – CUPOANELE DE PENSIE pentru ULTIMILE 3 LUNI ANTERIOARE DEPUNERII DOSARULUI (IUNIE, IULIE, AUGUST)
⦁ – CUPON DE LA ȘOMAJ dacă părinţii sunt şomeri.
⦁ – DECLARAŢIE NOTAR, ÎN ORIGINAL, PENTRU FIECARE MEMBRU AL FAMILIEI SEPARAT CU VENIT ZERO
⦁ – ADEVERINȚĂ ANAF
⦁ 8. Declarație notarială pentru toți membrii majori care nu au realizat venituri în ultimile
⦁ 3 luni (declarația se da in fata notarului si se va specifica de asemenea ca NU AU FOST PLECATI DIN TARA IN SCOPUL OBȚINERII DE VENITURI, că nu dețin utilaje agricole, ca nu au conturi în bănci, că nu au alte proprietăți in afara celei de domiciliu, că nu au cumpărat sau vândut autoturisme, terenuri sau alte bunuri în ultimul an, că nu dețin pașaport);
⦁ 9. ADEVERINȚĂ PRIMARIE PENTRU TOȚI MEMBRI FAMILIEI, CĂ DEȚIN sau NU PĂMÂNT. Cei care dețin pământ, pe adeverință să se precizeze care este venitul anual aferent suprafeței agricole.
⦁ 10. ADEVERINŢĂ DE LA CIRCUMSCRIPŢIA FINANCIARĂ privind veniturile obţinute din alte activităţi (terenuri agricole, închirieri de locuinţe) – certificat fiscal pentru fiecare părinte și frați, în parte.
⦁ 11. Hotărârea de divorț şi de pensie alimentara – dacă este cazul (copie si original);
⦁ 12. Certificat de deces – ( părinte) unde este cazul (copie si original);
⦁ 13. ANCHETA SOCIALĂ-OBLIGATORIE PENTRU TOŢI SOLICITANŢII conform L 416/2001, efectuată de autorităţile locale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei, în cazul elevilor care solicită sprijin financiar; Ancheta sociala trebuie depusă conform calendarului.
⦁ 14. Adeverinţă eliberată de către unitatea şcolară din care să rezulte MEDIA GENERALĂ si NUMĂRUL DE ABSENŢE NEMOTIVATE din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”. Elevii claselor a IX-a vor aduce adeverinţă de la şcoala unde au terminat clasa a VIII-a.

Leave a Comment